عسل بهاره (با موم)

55,000 تومان

  • تقویت سیستم ایمنی بدن
  • مسکن سرفه و سرماخوردگی
  • تقویت قوای جنسی و ناتوانی جنسی
  • وزن خالص 1 کیلوگرم