بایگانی دسته‌ی: زنبور عسل

پایان غم انگیز زندگی زنبور نر

زنبور عسل

هدف اصلی وجود داشتن زنبور نر باور کردن زنبور ملکه است؛ زنبور ملکه باکره به محض پرواز و ایجاد ارتعاشی با بال‌های خود به منظور جفت‌گیری، زنبورهای نر را به دنبال خود کشانده و در حین پرواز با آن‌ها جفت گیری می‌کند؛ هر زنبور نری که در حین پرواز موفق به جفت‌گیری با زنبور ملکه […]