آشنایی مختصر با انواع زنبور عسل

در یک کندو انواع مختلف زنبور وجود دارد.این زنبورها به ملکه.زنبور کارگر وزنبور نر تقسیم بندی می شود وزنبور های کارگر وملکه  از نوع زنبور های ماده محسوب می شود با این تفاوت که تمامی زنبورهای کارگر عقیم وغیر بارور هستند ودرعوض ملکه تنها عضوی است که جفت گیری کرده وتخم بارور شده می گذارد.در یک کلنی زنبور عسل معمولا یک ملکه وتعداد زیادی زنبور کارگر وتعداد کمی زنبور نر وجود دارد.تعداد کارگر ها ونرها در داخل کندو به عوامل مختلفی بستگی دارد ودر سال متغیر است.در یک کلنی قوی به طور متوسط۴۰ تا ۶۰ هزار زنبور کارگر ۲تا۳ هزار زنبور نر ویک ملکه وجود دارد واین زنبورها به صورت اجتماعی با هم زندگی می کنند وبر حسب سن.فعالیت های یک کندو بین آنها تقسیم می گردد. واز نظر جنسی دو نوع زنبور در کندو وجود دارد که شامل نر ها وماده ها می باشند ونر ها از نظر شکل ظاهری بدن با زنبور های کارگر وملکه فرق دارند. وزنبور ملکه وکارگر از نظر ژنتیکی به هم شبیه بوده ولی به علت تغذیه متفاوت در دوران لاروی.وهم از نظر ظاهری و هم از نظر بعضی دستگاه های داخلی بدن با هم فرق دارند واین تفاوت ها باعت ایجاد تمایز بین وظایف  این نوع زنبور در کندو شده است وشکل ظاهری زنبور ملکه اندامی دراز وکشیده تر وبال های بلند تر از زنبور های نر وکارگر دارد و چشمانی درشت تر از دیگر زنبورها دارد  وشکل زنبور کارگر اندازه ای کوچک تر از ملکه دارد وبال ها یی کوتاه وچشمانی کوچک تر از ملکه دارد وزنبور های نر ظاهری فربه تر از زنبور کارگر دارد بال هایی بلند تر از زنبور کارگر دارد واندازه چشمانش درشت تر از زنبور کارگر وملکه دارد.وتمامی وظایف ومسولیت های کندو بر دوش زنبور های کارگر است وظایف زنبور های کارگر شامل تمیز کاری وبهداشت داخل کندو ومراقبت از لاروها ونوزادان تازه به دنیا آمده .وتولید ژل رویال جهت تغذیه ملکه ولاروهای جوان .وموم بافی جهت کندووساخت شان وجمع آوری بره موم جهت ضد عفونی کردن قسمت های مختلف کندو وجمع آوری شهد ونیز نگهبانی کندو بر عهده زنبور کارگر است.وهمچنین  جمع آوری آب وگرده گل یکی دیگر از وظایف این نوع زنبور ها است. و وظیفه زنبور های نر گرم نگه داشتن محیط اجتماعی کندو وهمچنین جفت گیری زنبور های نر با ملکه بیرون از کندو جهت بارور کردن تخم های ملکه انجام  می شود وزنبور ملکه دو  وظیفه بزرگ در کندو دارد .یک تولید مثل وتخم گذاری ودوم حفظ محیط جامعه کندو.وملکه در کندو نوعی ماده تولید می کند که به آن جوهر ملکه یا فرمون گفته می شود .این ماده رمز حفظ کلنی وجامعه زنبور هاست واگر یک روز ملکه در کلنی وجود نداشته باشد احتمال اینکه جامعه کلنی از هم بپاشد وجود دارد. ونقش ملکه نقش کلیدی در یک کلنی محسوب می شود./.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *